Hoe worden de woningen in Hollandse Tuin toegewezen?

De toewijzing vindt plaats op 14 november 2017.

Om in aanmerking te komen voor een woning moet jouw inschrijfformulier uiterlijk op 13 november 2017 om 17.00 uur zijn ingeleverd. Het inschrijfformulier ontvang je op de verkoopmanifestatie van 6 november. Vanaf 7 november kun je het tevens downloaden van deze website. Hierbij lever je tevens aan:

– Pdf uit de woningconfigurator van de woning van jouw eerste voorkeur. Mocht je de tweede, derde of volgende woning van jouw voorkeur krijgen toegewezen, dan krijg je na toewijzing nog vijf werkdagen de tijd om daarvan een pdf met de woningconfigurator te maken.

– Financieel certificaat dat je hebt gekregen na jouw financiële toets, waarmee je aantoont dat je de woning van jouw voorkeur kunt betalen.

– Kopie van je ID bewijs.

Het inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld. Als de hierop verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, vervalt het resultaat van de toewijzing en gaat de verkoop niet door.

Van de kandidaten wordt verwacht dat wanneer zij inschrijven voor een woning, zij serieuze belangstelling hebben en deze aankoop kunnen financieren. De kandidaten krijgen het advies vooraf onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid. Bot Bouw heeft hiervoor FinanceCare4You geselecteerd, die kosteloos en vrijblijvend een inventarisatie voor je kan uitvoeren. Na dit gesprek ontvang je een certificaat waaruit blijkt dat je een hypotheek kunt krijgen en wat je maximale leenbedrag is. Dit certificaat is onderdeel van je inschrijving.

Om de kwaliteit van het plan te waarborgen hebben de stedenbouwkundig adviseur en welstandscommissie van de gemeente Alkmaar een aantal richtlijnen meegegeven voor het plan. Daarin staat onder meer dat er zoveel mogelijk levendigheid moet zijn in het straatbeeld, door woningen met enkele en dubbele dakopbouwen met elkaar af te wisselen. Die zijn de kracht van het plan. Dit geldt voor de woningtypen Varen, Roos, Paardenbloem en Ereprijs. Als er meerdere kandidaten zijn voor een bouwnummer van dit type woningen, krijgen inschrijvingen met een enkele of dubbele dakopbouw aan de voorzijde van de woning de voorkeur. Dit is uiteraard niet van toepassing op de woningen die al standaard voorzien zijn van een dakopbouw. Het tegenovergestelde geldt voor de rijwoningen direct naast de 4 woningen van het type Klimop (bouwnummers 22, 25, 54 en 63). Daar krijgen inschrijvingen de voorkeur zonder dakopbouw.

Als twee personen gezamenlijk een woning willen kopen, moeten de gegevens van beide personen op één inschrijfformulier worden vermeld. Als blijkt dat er twee formulieren zijn ingevuld en beide personen krijgen een woning toegewezen, dan vervalt de toewijzing aan één van deze kandidaten.

Aan gehuwde personen of geregistreerde partners die, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, een woning willen kopen, wordt tijdens de toewijzing één bouwnummer verstrekt.

De kandidaten worden na toewijzing gebeld of gemaild door de makelaar. De kandidaat krijgt dan verdere informatie over de woning en een uitnodiging van de makelaar voor een gesprek.

Indien de woning van de eerste keus niet meer beschikbaar is, kan een tweede of lagere keuze worden toegewezen.

Ruiling tussen kandidaten die een woning hebben toegewezen, is niet mogelijk.

Na het toewijzen van een woning maakt de makelaar zo spoedig mogelijk met de kandidaat een afspraak voor een gesprek en heeft de kandidaat de woning in optie tot de aangegeven datum.

Indien er woningen terugkomen, omdat een eerdere kandidaat afvalt, worden deze op volgorde van toewijzing aan kandidaten op de reservelijst aangeboden.