Overeenkomst tussen Bot Bouw Initiatief en CAS B.V. getekend

Overstad verandert. Het gebied aan de overkant van het Noordhollands Kanaal, grenzend aan het historische centrum transformeert van bedrijventerrein met detailhandel naar een levendig en gemengd-woonwerkgebied. Het is de ambitie van de gemeente Alkmaar om komende jaren van Overstad een vernieuwd stukje Alkmaar te maken.

Dat gaat nu ook echt gebeuren. Op 21 januari tekenden Handel- en Exploitatiemaatschappij CAS B.V. en Bot Bouw Initiatief B.V. de  samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van circa 60 nieuwe woningen op het voormalige Schoehuijsterrein in Overstad. Bot Bouw Initiatief is de ontwikkelende aannemer die onderdeel is van Bot Bouwgroep.

In mei vinden er twee workshops plaats  waarin de ontwerpen en plannen worden voorgelegd aan geïnteresseerden. Inschrijvers ontvangen een uitnodiging voor deelname aan de workshops.